Kontakt

Adresse:

Borgergade 18, 7860 Spøttrup

Direktør:
Bent Jensen, 22 53 13 97, bentrjensen@outlook.dk

Bestyrelsen:
Kristian Vestergaard (formand)
Søren Andersen
Maria Olesen
Kaj Fjendbo
Finn D Andersen